What is diference between wi fi and hotspot [बंद]

रिपोर्ट
-
पोस्ट
1427
पंजीकरण डेट
सोमवार 20 अप्रेल 2015
स्थिति
प्रशासक
आखिरी बार ऑनलाइन आए
बुधवार 8 अप्रेल 2020
-
wi fi and hotspot diference

1 जवाब

पोस्ट
1427
पंजीकरण डेट
सोमवार 20 अप्रेल 2015
स्थिति
प्रशासक
आखिरी बार ऑनलाइन आए
बुधवार 8 अप्रेल 2020
6,537
Hotspot wo nischit area hai jahaan WiFI yani Wireless Fidelity yaani wireless internet signals maujuud honge